تبلیغات
این وبلاگ برای احمد ظاهر می باشد - احمد ظاهر یک نشانهء شایسته و متبارز از معرفت افغانستان در بیرون مرز ها
 
منوی اصلی
صفحه اول
پست الکترونیک
ارتباط با ما
تبدیل به صفحه خانگی
زیباترین قالب های وبلاگ

نویسندگان
  سینا(18)  فریدون هراتی (0)

آرشیو ماهانه
  اسفند 1386 (2)
  مهر 1386 (2)
  شهریور 1386 (1)
  تیر 1386 (13)


جستجوگرخبرنامه

با عضویت در خبرنامه از بروز شدن این سایت  با خبر شویدلوگودونی

این وبلاگ برای احمد ظاهر می باشد 

 تبلیغات سایت

زيباترين قالب هاي وبلاگ


  احمد ظاهر یک نشانهء شایسته و متبارز از معرفت افغانستان در بیرون مرز ها

وقتی با شنیدن هر اهنگی از احمد ظاهر ادم ملتفت می شود که او یک شخصیت استثنائی هنر اواز خوانی  بود بعضی مشخصات زند گی شخصی و اجتماعی  او هم این را به ثبوت میر ساند

ادامه دارد

وقتی با شنیدن هر اهنگی از احمد ظاهر ادم ملتفت می شود که او یک شخصیت استثنائی هنر اواز خوانی  بود بعضی مشخصات زند گی شخصی و اجتماعی  او هم این را به ثبوت میر ساند که نه تنها احمد ظاهر یک شخصیت استثنائی در هنر اواز خوانی بود بلکه یک انسانی باکرکتر و طرز دید ویژه به زندگی و ماحول خودش بود.قصه ها و خاطراتی که از وی در بین عوام وجود دارد  ویژه گی شخصیت اجتماعی احمدظاهررا می تواند بهتر و خوبتر معرفی نماید.سالها قبل خلیل الله یکی از همصنفانم که بعد از چاشت مقابل مسجد پل خشتی ترکاری فروشی می کرد روزی از روز ها در جمع همصنفان از چشم دید ش به ما قصه نمودکه*دیروز بعد از چاشت احمد ظاهر در پیش کراچی تر کاری فروشی من از موترش پائین شد و بوتهای که در پایش بود برای یک نفر راهروی که پا برهنه بود داد و خودش پا برهنه سوار موترش شد ورفت.*ویا بار ها شنیده می شد که احمد ظاهر پولهای جیب خود را با گدایان شهر قسمت نموده ویا پیر مردی که از شمالی کجاوه ئی از پنیر اشاوه را بکابل می اورد و کوچه به کوچه به شکل دست گردان انرا می فروخت وبا یک صدای خیلی دل انگیزی صدا میزد**اشاوه پنیر** اشا وه پنیر تصادفا از مقابل منزل احمد ظاهر با همین صدای دل انگیزش می  گذرد احمد ظاهر طنین این اواز برایش دلپسند می افتد  پیر مرد را به خانه دعوت می کند و برایش می گوید که من پنیر اشا وه ترا می خرم  وهر باری که غرض فروش پنیر بکابل می اید من اولین خریدار متاع ات هستم این سلسه ادامه می یابد تا اینکه احمد ظاهر جان به حق  می سپارد و پیر مرد دیگر ان خریدار با ذوق  متاعش را برای همیش باان چهرهء سر شار از شادی و خنده  نمی بیند و در می یابد که او را کشته اند. ماه جوزاء 1359 بود که طنین صدای **اشاوه پنیر ** اشاوه پنیر سر پای کوچه مار ا فرا گرفت به کوچه برامدم  پیر مردی کجاوه به پشت را دیدم  که عصاء بر دست هی چی قشنگ می سراید ** اشاوه پنیر**اشاوه پنیر صدای پیر مرد افسونی عجیب داشت به یک چشم ز د ن کسی خریدار  و کسی تماشاچی دوری بابه را حلقه زدند کسی از بچه های کوچه صدا زد که بابه جان احمد ظاهر هم از شما پنیر می خرید پیر مرد اهی از دلش بیرون کشید گفت بلی بچیم او مرد هم از من پنیر می خرید عجیب انسان شریفی بود مره به خانه اش دعوت می کرد همرایم یک جا نان می خورد چشمان پیر مرد پر از اشک شد با کنجی شملهء لنگیش اشک چشمانش را پاک کر د به حق احمد ظاهر از ته دل دعا خیر نمود.اینک شصت سال ازتولد و بیست وهفت سال از مرگ نا به هنگام احمدظاهر می گذرد اما او هنوز هم با تمام  احساس و عشق اواز می خواند و صدای دل انگیزش از هر کجایی بگوش رسیده، حضوز زند ه بودنش را به تصویر می کشد تاثیر صدای سحر انگیز  او که چندین دهه قبل ضبط گردیده به دل نسلهای بعد او  که اصلا اورا ندیده اند راه خود را باز  نموده تعداد علاقمندان و دوستداران هنر و اواز احمد ظاهر  در داخل افغانستان و خارج از ان،  روز به روز در حال افزایش است. امروز  هنر و شخصیت هنری  احمد ظاهر به یک نشانه ء شایسته  و متبارز معرفت افغانستان  در بیرون از کشور  مبدل گشته است.سلطان حمد روزنامه نگار تاجیک که قریب سه سال  قبل  سفری داشت به افغانستان  در بر گشت سفرش به تاجیکستان در مقالهء پیرامون جایگاهء احمد ظاهر  نوشته**
کست احمد ظاهر که با گذشت بیش از 24 سال از مرگش با آوردن تنها یادی از او قلبها به درد می آیند و اشکها از چشمان دوستان و هوادارانش چون قطره های باران جاری می شوند؟ او چه انسانی بود؟ چه هنری داشت؟ چه افسونی کرده است که هرگز نمی توانیم فراموشش کنیم؟

آری، امروز در روی زمین یگان تاجیک یا فارسی زبان کمابیش از فرهنگ باخبری یافت نمی شود که نداند احمد ظاهر کیست و یا سرود و آهنگهای او را نشنیده باشد. نه تنها پارسی گویان، بلکه نمایندگانی از دیگر ملتها که دوست دار هنر آوازخوانی درواقع اصیل و والا هستند، امروز احمد ظاهر را خوب می شناسند. سرودها یش را زمزمه می کنند.

آیا سرودخوانی روس دخترک شش ساله ای که در برنامه معروف «پوله چدس» (میدان معجزات) تلویزین جمعیتی روسیه که سرود مشهور احمد ظاهر «بیوفا یارم» را به زبان فارسی و لحن کودکانه شیوایش در فضای کف زدنهای هواداران در تالار نشسته، ادا می کرد دلیل این نیست که آهنگ و ترانه های این خنیاگر ناتکرار حتا دلهای کوچک کودکان را نیز تسخیر کرده است؟**

سال 2000 عیسوی  با دو جوانی مهاجری اهل شیراز ایران  در بلژیک اشنا شدم به نام های کوروش و بابک انها در همان روز اول اشنائی از من تقاضای  نوار های احمد ظاهر را نمودند و کوروش و بابک  همیشه در لابلای  صحبت  های شان می گفتند که** احمد ظاهر نه مرده است،  بلکه جاویدان شخصیت  هنری است  زیرا وی روح شعر را درک می کرده و بر اساس  ان  اهنگ می ساخت  بدین ترتیب روح و مضمون حقیقی شعر در اهنگ و صدای  جادوئی احمد ظاهر به قصه های  جدائی  عشق  وصال  محبت  وغیره اثری  هنری بوجود اورده که شنونده را مجذوب و دل باختهء خود می سازد ما نه تنها در این جا بلکه در شیراز  علاقمند اواز و هنر احمد ظاهر بودیم و در ایران علاقمندان هنر احمد  ظاهر زیاد اند.**

عبدالخالق نابینایی که در تاجیکستان زندگی می کند یکی از دلباخته گان هنر احمد ظاهر است و وی که اکو رد یون می نوازد فقط از احمد ظا هر می خواند اقائی سلطان حمد در این باره می نویسد**عبدالخالق نابینای مادرزاد است. نزدیک به پنجاه سال دارد. ولی تنها از سی سال مقدم با شنیدن صدایی که آن را پیک محبت به زندگی می نامد، حیات برایش معنی دیگر پیدا کرده است.

آفتاب و ماه، ستاره ها و سبزه زاران، دریاها و چشمه ساران را دیگر او در همین صدای جان فزا و روح بخش می دید و می شنید و درک می کرد. او از آن روزی که بار نخست این صدا را شنید از آن جدایی ندارد. آنرا هر روز می شنود، حتا شب در خواب آنرا می شنود. بیشتر به آن هم آواز می شود زیرا آن صدا بیانگر درد و اندوهش بوده و هنوز هم هست. امروز با گذشت تقریبا 24 سال از مرگ صاحب صدا وقتی که سرودش «برایم گریه کن امشب که تنها امشبم با توست» را می شنود یا آن را برای مخلصانش خود عبدالخالق می خواند، او درواقع برای احمد ظاهر می گرید. **

بدین ترتیب احمد ظاهر بعد از مرگش به ثبوت میر ساند که هنر مرز  نمی شناسد وجاویدانگی حیاتش در جایگاهء بلند قلبها راه می یابد. هر عاشقی،  هر غم دیده ای،  هر زندانیی ، هر شکست خورده ای ،هر غربت زده ای وبالاخره هرکس با  سو زو سازی همراه صدای بی بدیل احمد ظاهر خلوت می کند .+| نوشته شده توسط سینا در شنبه 7 مهر 1386 و ساعت 08:09 ق.ظ  پیامها


 مطالب گذشته

  احمدظاهر چه گونه ترور شد؟ دست چینی از بهترین آهنگ های همیشه خوب مرد جاودانه موسیقی کشور  احمد ظاهر یک نشانهء شایسته و متبارز از معرفت افغانستان در بیرون مرز ها احمد ظاهرجا ودا نه مرد موسیقی کشو رما       بـه عزم توبه...  آهسته آهسته  احمد ظاهر  احمد ظاهر


نظر سنجی
کدام یکی از آهنگ های احمد ظاهر را دوست دارید؟موضوعات
  عمومی(2)
  بیو گرافی (4)
  شعر ها(8)
  آهنگ ها (4)

لینكدونی
مشکلات کامپیوتری خود را حل کنید - کليک
بهترین برنامه ها - کليک
جدید ترین آهنگ های روز - کليک
فریدون هراتی- کليک
آرشيو لينكدوني


مطالب برتر این سایت
زیباترین قالب های وبلاگ
اشعار بهترین شاعر ها
برنامه ها را دانلود کنید فقط با یک کلیک


آمار بازدیدها
امروز :
بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :

طراح قالب

این قالب توسط تیم F-H & M2u  ترجمه و ویرایش شده است
زيباترين قالب هاي وبلاگ


This Template Is Designed bY : M2U & F-H

All Rights Reserved 2007-2008